معماری برای مردم توسط مردم، ونیز

این نمایشگاه در ارتباط با موزه هنرهای معاصر تهران، معماری بنای آن و آثار معمارانۀ گنجینه‌اش می‌باشد و تقدیم می‌شود به پرویز کلانتری، یکی از مهمترین نقاشان معاصر ایران که با کاهگل، آثاری از معماری بومی کویری ایران را خلق نمودکه بناهای سنتی این معماری توسط خود مردم ساخته می‌شدند.
مرمت بازار تبریز نیز توسط خود بازاریان انجام پذیرفت و این پروژه جایزه بین‌المللی با اهمیتی نیز دریافت نموده است. اما مرمت خانه عامری‌ها در کاشان، بنائی اشرافی است که توسط استاد معماران سنتی ایران ساخته شده است.
اصل نقاشی‌های سیحون و مایکل گریوز به نمایشگاه رونق می‌‌دهند، همچنین لیتوگراف های هنرمندان متعددی که آثارشان در گنجینه موزه قرار دارند.
این نمایشگاه شامل چیدمان‌هائی از فلیچه آردیتو و کامبیز صبری نیز می‌باشد.

دبیر: فریار جواهریان

 

This is an exhibition about the Tehran Museum of Contemporary Art, the architecture of its building and the architectural works of its permanent collection. This exhibition is dedicated to Parviz Kalantari, one of the main contemporary Iranian painters who used mud and straw to recreate the vernacular architecture of our desert towns and villages, depicting buildings often made by the people themselves. The Tabriz Bazaar renovation also show-cases a participatory design process and won a major international award. But the Ameri house, also in display because of its location in Kashan, is an aristocratic residence built by an ostad memar, the master builders of traditional Iranian architecture. Original drawings by Hushang Seyhoun and Michael Graves enhance this exhibition which also includes lithographs by many artists, and installation works by artists Felice Ardito and Kambiz Sabri.

Curated by Faryar Javaherian

برچسب‌ها: