نمايشگاه مشترك هنر مدرن ايران و عرب – Joint Exhibition of Iran and Arab

23

نمايشگاه مشترك هنر مدرن ايران و عرب

نمايشگاه آثار هنر مدرن ايران و عرب نیمه دوم آبان ماه امسال در موزه هنرهاي معاصرتهران برگزار مي شود.
در اين نمايشگاه مشترك  آثاري از هنرمندان ايران از گنجينه موزه هنرهاي معاصر تهران و آثار مدرن هنرمندان عرب به نمايش گذاشته مي شود و براي نخستين بار آثاري از دوره مهم تاریخ هنر عرب در اين ايران روي دیوار مي رود.

نمايشگاه هنر مدرن ايران و عرب با آثار شاخصي از هنرمندان مطرح ايران و دنياي عرب فرصتي جهت بررسي موقعيت و جايگاه هنر منطقه و مقايسه هنر مدرن ايران و عرب در دوره تاريخي‌ مشترك فراهم مي كند.

Joint Exhibition of Iran and Arab

An exhibition of Iranian and Arab modern art will be held early November at Tehran Museum of Contemporary Art. In this joint exhibition will be displayed a number of works by Iranian artists from the collection of TMoCA and a set of modern works by Arab artists. This is the first time that some works of the Arab art important historical period will be shown in Iran.

Iranian and Arab modern art exhibition with remarkable works by leading artists of Iran and the Arab world will provide an opportunity to review the position and role of art in the region and compare Iran and Arab modern art in the historical common period.   

برچسب‌ها: