گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران فرصتی برای تبادل فرهنگی است

وزیر نیرو در بازدید از موزه هنرهای معاصر تهران :

حمید چیت چیان؛ وزیر نیرواز نمایشگاه پرویز تناولی و شیرهای ایران و آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران بازدید و با علی محمد زارع ؛ سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران ؛وزیر نیرو پس از بازدید از آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران گفت: گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران از گنجینه های کم نظیر از هنر غرب و ایران و سرآمدان هنر است و امیدوارم فضا و امکانی فراهم شود تا این آثار به صورت دایمی در موزه نمایش داده شود. بسیاری از اهل فکر و هنر برای از دیگر کشورها برای دیدن این آثار به موزه های معاصر تهران می آیند و موزه و گنجینه آن فرصتی برای تبادل فکری و فرهنگی بین ملت ها و معرفی چهره ایران است.
حمید چیت چیان درباره « نمایشگاه پرویز تناولی و شیرهای ایران » گفت : نمایشگاه آثار« پروز تناولی و شیرهای ایران» می تواند منشا مطالعات تاریخی ، اسطوره ای و جامعه شناسی باشد. پرویز تناولی با درک صحیح از موضوع شیر بسیار مناسب به این نماد از قرن های گذشته تا امروز پرداخته است و موضوع نماد شیر می تواند میدان پژوهش های فرهنگی و اسطوره ای باشد.
وزیر نیرو در ادامه گفت: شیر از سال های دور به عنوان نماد قدرت و ایستادگی و نماد ملی در کشور ما مطرح است و از سوی دیگر این نماد در آثار مذهبی ما هم جایگاه مهمی دارد. نماد شیر در فرهنگ ایرانی اسلامی اهمیت دارد و در بسیاری از آثار تاریخی استفاده شده است.
نمایشگاه « پرویز تناولی و شیرهای ایران» که ازتیرماه در موزه هنرهای معاصر تهران آغاز شده است ، تا هفتم شهریور ماه ادامه دارد.
سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران در این دیدار کتاب شاهنامه شاه تهماسب، کتاب آثار خارجی و ایرانی گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران و کتاب آثار نمایشگاه مسافران برلین و رم را به وزیر نیرو اهدا کرد.

برچسب‌ها: