Objectified

posrer-dc10

Objectified فیلم مستندی است که به رابطه ی پیچیده ی ما با اشیاء مصنوع و طراحان شان پرداخته است. این فیلم نگاهی دارد به پشت صحنه ی پروسه ی طراحی تا تولید محصولات از مسواک تا گجت ها و خلاقیتی که در این مسیر بروز می کند. در این فیلم طراحانی همچون دیتر رامس، جاناتان آیو، کریم رشید و… که به بررسی، ارزیابی و طراحی مجدد محیط مصنوع ما می پردازند، درباره ی بیان شخصی، هویت، مصرف و پایداری می گویند. کارگردان در این فیلم به مستند سازی پروسه های خلاق بعضی از تأثیر گذار ترین طراحان محصول دنیا می پردازد و نشان می دهد چگونه اشیاء بر زندگی ما تأثیر می گذارند. به راستی ما با انتخاب اشیائی که در طول دوران زندگی خودمان را با آن ها احاطه کرده ایم، هویت خود را چگونه  بیان می کنیم؟ یا این که تمایل داریم چگونه بیان شویم؟

برچسب‌ها: