آلبرت اشپیر

8—Albert-Speer

«از آن روزي که من آلبرت اشپير، معمار هیتلر، را ملاقات کردم، نزديک به ربع قرن مي‌گذرد. او دو سال بعدش درگذشت، اما من هميشه شيفته‌ي آن بودم که در مورد او بيشتر بدانم؛ کسي که زماني، نه‌تنها قدرتمندترين معمار جهان، که شايد قدرتمندترين معماري بود که جهان به خودش ديده‌است…
در ميان هنرها، معماري بيشترين سهم را در بازنمود سياست و ايدئولوژي دارد. هيتلر خودش اهل‌هنر بود و در معماري صاحب‌نظر. او دقيقاً مي‌دانست که دنيايي که مي‌خواهد بسازد، چه شکلي است. فقط کسي را لازم داشت که آن را برايش ترسيم کند. کسي که بتواند آينده‌ را در ابعادي غول‌آسا، با مرمر و فولاد و فضا، بکشد. آن شخص، آلبرت اشپير نام داشت…
نقشي که آلبرت اشپيرِ معمار در شکل‌دهي به قرن بيستم داشت، چه بود؟ دنيا چه‌شکلي مي‌شد، اگر که نازی‌ها در جنگ پيروز مي‌شدند؟»

Albert Speer
Hitler’s Architect; Told by Robert Huges

پنجشنبه، ۲۲ مردادماه
ساعت پنج
موزه‌ی هنرهای معاصر تهران

حضور در این برنامه، برای همگان آزاد و رایگان است.

[طراح پوستر: سام کشمیری]

برچسب‌ها: