معماری سرکش

7—Rebel-Architecture

از ساده‌ترین بناها تا غول‌پیکرترین سازه‌ها، معماری همواره دنیای انسانی را تعریف و تحدید کرده‌است، اما در این قاعده، همیشه متمرّدینی هم وجود داشته‌اند؛ سرکشانی که به جستجوی گونه‌ی جدیدی از معماری رفته‌اند تا قبل از آن‌که عناصر را کنار هم بگذارند، انسان‌ها را گرد هم بنشانند. متمرّدین دنیای معماری در رویای ساختاربندی جدید جهان اطراف و بازتعریف حرفه‌ی معماری، هریک شیوه‌ی نویی در پیش گرفته‌اند.

Rebel Architecture

چهارشنبه، 24 تیرماه
ساعت 19
موزه‌ی هنرهای معاصر تهران

شرکت در این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

[طراح پوستر: سام کشمیری]

برچسب‌ها: