The Chinese Mayor

The-Chinese-Mayor-m

داتونگ در بحران است. این شهر که روزگاری پایتخت امپراطوری چین باستان بود، امروز، به‌خاطر زیرساخت‌های فرسوده‌ی اقتصادی و صنعتی‌اش، رو به ویرانی است، و هم‌اکنون آلوده‌ترین شهر چین است.
شهردار گِنگ یانبو برای خروج از این وضعیت، نقشه‌ای در سر پرورانده‌است: او قصد کرده که شکوه 1600 سال پیشِ شهر را به آن بازگرداند. راه‌حل او، ازنوسازیِ محوطه‌ی عظیم باستانی شهر، و متعاقب آن ارتقای شأن گردشگری آن است؛ طرحی عظیم که با هزینه‌ی بالایی در حال اجراست: به‌هزینه‌ی تخریب هزاران واحد مسکونی و جابه‌جایی سی‌درصد جمعیت شهر – چیزی نزدیک به نیم‌میلیون‌نفر.

The Chinese Mayor
فیلمی از Zhou Hao
برنده‌ی جایزه‌ی ویژه‌ی هیئت داوران جشنواره‌ی فیلم ساندنس (2015)

پنجشنبه، بیست و یکم آبان‌ماه
ساعت پنج
موزه‌ی هنرهای معاصر تهران

حضور در این برنامه برای همگان آزاد و رایگان است.

[طراحی پوستر: سام کشمیری]

برچسب‌ها: