The Creators of Shopping Worlds

Creators-of-Shopping-Worlds
خرید یک کنش فرهنگی روزمره است؛ اجتناب‌ناپذیر است و به چشم نمی‌آید. تجربه‌ی ورود به دنیای خرید – دنیای «مال‌های تجاری» – می‌تواند چون سفری باشد به دوزخ دانته، یا آیین‌واره‌ای شود برای ارتباط‌ گرفتن با انسان‌های دیگر. همگان با این تجربه آشنایند، و می‌دانند که یک مال چه‌شکلی است. اما این پدیده‌ی ظاهراً بدیهی، خود محصول فرآیندی است بسیار پیچیده.
طراحی مال‌های تجاری تحت‌نظر لشگری از برنامه‌ریزان، مدیران و دانشمندان صورت می‌گیرد: مشاوران، تحلیل‌گران بازگشایی دوباره، سازمان مرکزی و نشریات ویژه مال‌ها. فقط در گردهمایی سالیانه‌ای در لاس‌وگاس، 6000 نفر جمع شده‌بودند تا جواب سوال‌هایی از این دست را بدهند که مثلا مشتری به کجاها نگاه می‌کند و چطور می‌شود کاری کرد که مشتری بدون برنامه‌ریزی قبلی در لحظه چیزی بخرد.
هارون فاروکی، در این فیلم به ما نشان می‌دهد که نگاه خودِ سازندگان مال‌ها، به مال‌ها چگونه‌است؛ مثلاً وقتی که الگوهای رفتاری عابران را زیرنظر می‌گیرند که چه‌طور راه می‌روند؛ کجاها توقف می‌کنند و کدام کالاها را انتخاب می‌کنند. او این تصاویر را به تصاویر روزمره اضافه می‌کند – و به آن‌ها حالتی جادویی می‌دهد.

(آنجه اهمان)

The Creators of Shopping Worlds

چهارشنبه، 25 آذرماه
ساعت 5
موزه‌ی هنرهای معاصر تهران
این برنامه برای علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

[طراح پوستر: سام کشمیری]

برچسب‌ها: