دسته بندی: برنامه سینماتک

نوستالژی برای جای دیگر
مروری بر آثار آلمانی سهراب شهید ثالث
انگار طی توافقی پنهان تصمیم گرفته بودیم شهیدثالث را با همان دو فیلمِ ماندگارِ ایرانی به یاد بیاوریم. شاید به این خاطر که آثاری که در غربت ساخت به چشم‌مان زیادی غریب می‌آمدند. آن‌ها فیلم‌های یک ایرانیِ مهاجر نبودند. اساساً رد و سایه‌ای از ایران در آن‌ها به جا نمانده بود. امروز وقتی «نظم»، «فرزندخوانده‌ی ویرانگر»، «درخت بید»، «اتوپیا»، «گیرنده‌ی ناشناس»، «آخرین تابستانِ گرابه» یا «هانس جوانی از آلمان» را می‌بینیم حس می‌کنیم … ادامه مطلب

دانلود برنامه زمستان ۱۳۹۴ سینماتکبرنامه زمستان ۱۳۹۴ سینماتک را … ادامه مطلب

دانلود برنامه پاییز ۱۳۹۴ سینماتکبرنامه پاییز ۱۳۹۴ سینماتک را … ادامه مطلب

دانلود برنامه تابستان ۱۳۹۴ سینماتکبرنامه تابستان ۱۳۹۴ سینماتک را از لینک زیر دانلود کنید … ادامه مطلب