نام كاربري:
      
  رمز عبور:
      
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟

براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكي info@tmoca.com ارسال فرماييد. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.
نام هنرمند:  هنری مور/ Henry Moore
نام اثر: پیکر لمیده سه قطعه ای/ Three –Pieces Reclining Figure
ابعاد اثر:  (ارتفاع اثر: 265 سانتی متر)/Height:265c.m.
سال خلق اثر: 69-1968
جنس اثر: برنز/Bronze
ملیت هنرمند: انگلیسی
سال تولد:30جولای 1898
درگذشت هنرمند:31اگوست 1986      

هنری مور ، برجسته ترین مجسمه ساز انگلیسی ، که جستجوی پیگیرانه درساختمان فضایی را با احساس غنی نسبت به کارماده در آمیخت.او  سنت کنده کاری مستقیم را – که سال ها فراموش شده بود- احیا کرد.او ، نخست درهنرکده لیدز آموزش دید (1919-1921)، و همان جا با هِپوُرت آشنا شد.سپس ، درکالج سلطنتی لندن به هنر آموزی ادامه داد(1921-1925). با استفاده از کمک هزینه تحصیلی به فرانسه و ایتالیا رفت .نخستین نمایش آثارش را درلندن برگزار کرد(1928).درهمین سال ، اجرای نقش برجسته ای  با عنوان باد شمال را برای ساختمان راه آهن زیر زمینی لندن برعهده گرفت .همچنین ، مجسمه پیکر لمیده خود را ساخت (و این مضمون درآثار بعدی اش شد )به اتفاق هِپوُرت ، نَش و بِن نیکلستون  گروه "واحد یک" را شکل داد(1933).آثار خود را درنیویورک وچند شهر دیگر آمریکا به نمایش گذاشت (1946-1947).برنده جایزه بین المللی مجسمه سازی دربی ینال ونیز شد(1948).نقش برجسته ای قابل انتقال  برای ساختمان "تایم " ." لایف" لندن ساخت(1952-1953).پس از آن ، سفارش های متعدد برای مکان های عمومی اجرا کرد .در مقام صحنه نگار رسمی جنگ ، یک سلسله طراحی طبیعت گرایانه با عنوان پناهگاه آفرید که آکنده از احساس همدردی با شهروندان جنگ زده بود.او چند سالی نیز به تدریس پرداخت (1931-1939).
 
       

مور  با تغذیه  از سه منبع مختلف به سبک خاص خود دست یافت : هنرهای بدْوی و کهن (که تحت تاثیر نوشته های فرای ،  مجسمه های اپستین ، و آثار موجود در موزه بریتانیا جلب شده بود) ؛مجسمه های برانکوزی و پیکاسو ( که در پاریس دیده بود )؛ و دیوار نگاره های  جتو و مازاتچو ( که درایتالیا مطالعه کرده بود).بدین سان ، مفهوم نیروی حیاتی وقدر تصوری درمجسمه های پیشاکلومبی ، سومری و مصری را در برابر مفهوم زیبایی کلاسیک باستان و رنسانس نهاد. او در پرداختن به پیکر آدمی هرگز درقید بازنمایی  وانتزاعی از طبیعت جاندار بیافریند. مثلاً ، شکل های توخالی  در بیشتر " پیکرهای لمیده " او نه فقط فضایی محدود شده ، بلکه همچنین شکلی زهدان مانند – نماد باروری – را می نمایایند.این همانندی های ناخودآگاهانه باتپه ، غار وغیره رادر بسیاری از پیکره های او می توان  یافت .مجسمه هایش  ، گاه تا مرز انتزاع مطلق پیش می رفتند ، ولی اشاره به صور طبیعی  هیچ گاه در آنها منتفی نبود.مور می گفت : برانکوزی "شعور کلی " را در من بیدار کرد.فرم های  او ، حتی در نهایت انتزاع ، مفهومی قوی از رشد اُرکانیک و ایهامی از دگردیسی حیوانی – نباتی در خود دارند.

     

همه مجسمه هایی که او درسال های پیش از جنگ دوم ساخته است ، با ویژگی های چون شناخت دقیق ماهیت مواد ، ساختمان  سه بعدی کامل ، وحضور ملموس نیرو وسرزندگی مشخص می شوند.آثار او در دهه 1930 ،از دگردیسی  سوررئالیست (متاثر از تانگی و پیکاسو ) تا انتزاع (ملهم از گابو  و نیکلسن ) را نشان می دهند .با مجسمه کلاهخود(1939-1940) ، نخستین بار به موضوع "شکل درون شکل "روی آورد.در سال های بعد از جنگ، پیکره های لمیده متشکل از دو یا سه قطعه بزرگ را ادامه داد ؛ مجسمه هایی  در مضمون " زو ج " و " خانواده " ساخت ، ونیز آثاری بُتگونه  چون  صلیب گِلن کیلْن (1955-1956)آفرید.جهت کلی تحول کار او در این سال ها ، عمده کردن حس و حال ِ مجسمه و بزرگی مقیاس آ ن بود .مور بر نسل بعد بسیاراثر گذاشت ؛ ولی بابروز جنبش کنستروکتیویسم  در انگلستان از دامنه نفوذش کاسته شد. از جمله دیگر آثارش : ترکیب بندی (1931) ؛ مریم عذرا ومسیح کودک (1943-1944)؛ زن نشسته(1958-1959)؛پیکرلمیده دو قطعه ای ، شماره 2(1960) ؛دو حجم بیضوی (1966)؛نقش مایه  عمودی ، شماره 9(1976).