برچسب: فیلمها و احساسها – مرور آثار شانتال آکرمن

حماقت‌ آلمایر
کارگردان: شانتال آکرمن
فیلمنامه: شانتال آکرمن ـ هنری بین ـ نیکول برنز (بر اساس رمانی از جوزف کنراد)
مدیر فیلمبرداری: ریموند فرومونت
بازیگران: استانیسلای مرهار ـ مارک باربه ـ آورورا ماریون …
127 دقیقه؛ محصول آمریکا؛ سال 2011
آیین فروتن
همه‌چیز با نمایی ثابت آغاز می‌شود؛ نمایی ثابت … ادامه مطلب

خبرهایی از خانه
کارگردان: شانتال آکرمن
فیلمنامه: شانتال آکرمن
مدیر فیلمبرداری: بابت منگولت ـ جیم آسبل
85 دقیقه؛ محصول فرانسه؛ سال 1977
سعیده طاهری و بابک کریمی
«خبرهایی از خانه» را چگونه باید دید؟ و سپس، چگونه فهم کرد؟ فیلمی از شانتال آکرمن، روایتی درباره‌ی شانتال آکرمن، یا مستندی مکان-مردم‌نگارانه … ادامه مطلب

ژان دیلمن، شماره‌ی 23 که دو کو مرس، 1080 بروکسل
کارگردان: شانتال آکرمن
فیلمنامه: شانتال آکرمن
مدیر فیلمبرداری: بابت منگولت
بازیگران: دلفین سیرینگ ـ ژان دکورت ـ هنری استورک …
201 دقیقه؛ محصول فرانسه؛ سال 1975
سعیده طاهری و بابک کریمی
شانتال آکرمن، طی سه ساعت و بیست‌ویک دقیقه،‌ آرام … ادامه مطلب