موزه هنرهای معاصر تهران

پیر سولاژ – منوچهر ‬یکتایی

پیرسولاژ متولد 24 دسامبر 1919 در آثار پی‌یر سولاژ، بزرگترین نقاش زنده‌ى صحنه‌ى هنر فرانسه، نه گرماى آثار اکسپریسونیسم انتزاعی را می‌توان یافت و نه …

ادامه مطلب

الهامات ‌ایرانی ‌در معماری ‌موزه

نگاهی به جهان معماری در زمان آفرینش موزه   انقلاب دانشجویی سال 1968 م (1347 ه.ش) که به نحوی نتیجه‌ی تحولات دهه 60 میلادی بود …

ادامه مطلب

مرمت و نوسازی

پروژه‌ی نوسازی و مرمت موزه هنرهای معاصر تهران با توجه به گذشت بیش از چهل سال از عمر ساختمان و فرسودگی اغلب تجهیزات آن، با …

ادامه مطلب
Before After

حیاط مرکزی موزه هنرهای معاصر

حیاط مرکزی ساختار موزه هنرهای معاصر به شکل راهروهایی با متعلقاتشان به دور حیاطی در مرکز است. اگر کمی بیشتردرپلان مجموعه نگرسته شود رد دومربع متداخل دیده می شود که فضای ما بین آنها به هم متصل شده است، به نحوی که می توان آن را در هم فرو رفتن دوساختمان حیاط مرکزی داردر یکدیگر دانست. البته توجه به ‘ این نکته ضروری است که این شباهت تنها در فرم دیده می شود وکارکرد حیاط موزه با کارکرد حیاط مرکزی در بناهای ایرانی تا حد زیادی متفاوت است. در معماری ایران حیاط به عنوان بخشی از فضای زیست استفاده می شود و برای گذر ازفضایی به فضای دیگر می توان از حیاط استفاده کرد و حتی در مواردی تنها راه ارتباط فضاها با یکدیگر حیاط است. اما توالی گالری ها فضای موزه را کاملا مستقل از حیاط کرده وگرچه معمار راهی برای عبور از حیاط نیزدرنظرگرفته اما عملا بازدیدکنندگان موزه ‘ حیاط را تجربه نمی کنند و پس از گذر از گالری ها با نقطه آغازین باز می گردند، بی آنکه از حیاط گذشته باشند. تفاوت دیگرنیزدرهم نشینی فضای باز و بسته است: در معماری تاریخی ایران معمولا این دو فضا به واسطه فضایی نیمه باز مانند ایران و رواق به یکدیگر متصل می شوند، فضایی که در معماری موزه طراحی نشده است.